top of page

Vårt hållbarhetsarbete

Vår vision är inte bara att erbjuda kvalitativa hudvårdsprodukter utan att också vara föregångare inom hållbarhet och medveten konsumtion. Genom att omvandla talg från nötbetesdjur, som annars skulle gå till spillo, skapar vi värdefulla produkter som gynnar vår hud och vår planet.

Produktion

Genom att återvända talg från nötbetesdjur som annars slängs förädlar vi den till värdeskapande produkter inom hudvård. I vår produktion använder vi begränsat med vatten och alla våra produkter är vattenfria och därmed dryga och räcker länge. Vi försöker skapa produkter som kan användas till många syften inom hudvård för att minimera antalet produkter för konsumenten.

_edited.jpg
heather-ford-vhHXYVa5q-s-unsplash_edited.png
heather-ford-vhHXYVa5q-s-unsplash_edited.png

Ingredienser

Vi har övervägande svensk gräsbetad nöttalg som huvudingrediens i våra produkter. Svenska betande djur har en mycket låg påverkan på utsläpp globalt sett samt att idisslande djur har en betydande roll för att bidra till koldioxidbindning i naturen samt att bevara den biologiska mångfalden. Vi strävar efter att inte bara erbjuda högkvalitativa produkter utan också att göra det med hänsyn till vårt miljöansvar och naturens välbefinnande.

Förpackningar

Vi använder oss av glas och aluminium i majoriteten av våra förpackningar. För närvarande har endast vårt stift en plastförpackning. Vår ambition är att under 2024 utforska och implementera ännu fler miljövänliga förpackningsalternativ, som tar hänsyn till hela materialens livscykel.

För att minimera onödigt avfall undviker vi extra externa förpackningar. All nödvändig produktinformation finns direkt på burken eller kompletteras med ett mindre informationskort för att minska användningen av överflödiga förpackningar och främja en miljövänligare och hållbarare konsumtion.

5F83C857-0317-461E-8D78-E4CFAEBD944E_edited.jpg
Prenumerationsbox

Vårt leverantörsansvar

Som ett startup-företag är både pris och kvalitet viktiga faktorer för oss men vi strävar alltid efter att använda så många svenska leverantörer som möjligt.

Vi köper talg från mindre producenter och små slakterier som har en vision om att kunna bedriva jordbruk som ger tillbaka till samhället och naturen. Våra producenter har en tydlig hållbarhetsvision och står för en småskalig verksamhet som vi anser är viktigt att stödja.

Vi strävar alltid efter råvaror som produceras så nära oss som möjligt för att minska på långväga exotiska råvaror som transporteras från andra kontinenter.

Cows grazing some grass under dramatic sunset in Copenhagen._edited.jpg

Vårt ekonomiska ansvar

Som ett nystartat företag befinner vi oss i en fas av uppbyggnad och tillväxt. För att säkerställa en ansvarsfull och hållbar utveckling har vi valt att använda professionella tjänster. Dessa tjänster hjälper oss att bygga en hållbar affärsmodell samt en finansiell ställning som gör att No Bond Beauty kan växa och utvecklas hållbart över tid.

jon-tyson-WhdU-gECgSM-unsplash_edited.jpg

Vårt regulatoriska ansvar

Som följd av Läkemedelsförordningen uppfyller vi alla krav som ställs på oss som tillverkare och återförsäljare av kosmetiska produkter. Med minimalt med extra förpackningar hoppas vi förenkla för våra kunder vad gäller återvinning. Vi utvecklar nu våra etiketter och information för att ytterligare underlätta för återvinning.

nikita-kachanovsky-bLY5JqP_Ldw-unsplash_edited.jpg

Vårt samhällsansvar

Vi vill utbilda och påvisa möjligheterna med att använda råvaror på innovativa sätt för att säkerställa maximal användning av de råvaror som produceras. Genom att vara en del av den svenska cirkulära ekonomin är vi ett exempel på hur man kan arbeta över industrins gränser för att forma en mer ansvarsfull och resurseffektiv verklighet.

Vårt företag är sprunget ur en övertygelse om näringens läkande förmåga. Vi värderar ett hälsosamt leverne högt. Vi vill uppmuntra och skapa förutsättningar för att alla som bidrar till vår verksamhet ska ha en sund inställning och respektera sin egen hälsa. Det är vi övertygade om att det skapar hållbara individer och verksamheter.

Vi vill stötta lokala och svenska leverantörer genom att uppmuntra och föreslå produkter som vi anser vara hållbara och önskvärda i deras sortiment. Vi anser att vi tillsammans kan skapa ökad hållbarhet utifrån flera perspektiv.

nikita-kachanovsky-bLY5JqP_Ldw-unsplash.jpg
bottom of page