top of page

Säkert solskydd - för dig och för naturen

Abstract Man på stranden

Fysikaliskt solskydd får sin effekt med naturliga mineraler

Det finns idag kemiska och fysikaliska solskydd. Vår tallow sun balm är ett fysikaliskt solskydd. Solskyddet innebär ett filter skapat av naturliga mineraler som får solens strålar att reflekteras bort när det når huden. Solens strålar går därmed inte ned i huden. 

Vårt val av mineraler är non-nano. Det betyder att det inte består av så små partiklar att det kan tas upp av huden. Användning av nano-ingredienser anses riskabelt och diskuteras om det har negativa hälsoeffekter. Vi vet inte ännu fullt ut hur det kan påverka oss och naturen. Därmed undviker vi det.

Fysikaliska non-nano solskydd anses mycket snällare för miljön. Kemiska solkrämer med tvivelaktiga aoch ibland icke testade ingredienser är svårare och ibland icke nedbrytbart i naturen. I delar av världen har man förbjudit kemiska solskydd för dess negativa påverkan.

Konsistensen på ett fysikaliskt solskydd är ofta tjockare. Den ska inte absorberas av huden utan du kan gå ut direkt i solen efter att den applicerats. Utan att vänta på att den "ska gå in i huden". Mineralerna ger solskyddet en viteffekt naturligt. I vår tallow sun balm har vi tillsatt ringblomma och järnoxid för att ge den en viss tonad färg och därmed dämpar viteffekten. 

Viteffekten visar också när du behöver applicera på nytt och är praktiskt på barnen för att säkra att solskyddet är tillräckligt. Applicera när viteffekten avtar och speciellt efter bad, svettning och användning av handduk.

bottom of page